lekarz medycyny, specjalista kardiolog

Ukończył Wydział Lekarski w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie medyczne gromadził pracując m.in. w 106 Szpitalu Wojskowym w Gliwicach (obecnie Szpital Miejski nr 4), Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku oraz Oddziale Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Specjalizację z zakresu kardiologii zdobył w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie również w latach 2014-2020 był członkiem zespołu transplantacji serca. Zajmował się zarówno kwalifikacją pacjentów do zabiegu przeszczepienia, jak i prowadzeniem niezwykle trudnych pacjentów po przebytym przeszczepie. Pracując w jednym z najlepszych ośrodków kardiologicznych w Polsce, zdobywał doświadczenie w leczeniu pacjentów najcięższych, w tym z niewydolnością serca, wadami zastawkowymi oraz po operacjach kardiochirurgicznych oraz z wszczepionymi systemami wspomagania krążenia tzw „sztuczne komory”.

Doktor Kwieciński jest posiadaczem licznych certyfikatów z zakresu wykonywania badań ECHO (ultrasonografia kardiologiczna, ukg), zajmuje się również kontrolowaniem i programowaniem urządzeń wszczepialnych – rozruszniki, kardiowertery (ICD) oraz resynchronizatory (CRT-D).

Jest również współautorem prac naukowych na temat diagnostyki kardiomiopatii przy użyciu rezonansu magnetycznego (przedstawianych na łamach kongresów American College of Cardiology).

Wraz z dr Grzegorzem Kubiakiem publikował również prace naukowe na temat leczenia pacjentów po przeszczepieniu serca i z niewydolnością serca.

Na co dzień szczególnie pasjonuje się leczeniem chorych z niewydolnością serca, obrzękami, dusznościami, oraz pacjentów z zaburzeniami rytmu serca (migotanie przedsionków, częstoskurcze, skurcze dodatkowe), nadciśnieniem tętniczym i chorobą wieńcową (w tym pacjenci po stentach i by-passach). Wykonuje również kwalifikacje kardiologiczne do zabiegów wymiany i plastyki zastawek serca.