Recepty wystawiane przez naszych lekarzy są refundowane na ogólnych zasadach przez NFZ. 

Oznacza to, iż przy realizacji recepty w aptece będzie zastosowana obowiązująca powszechnie zniżka (50%, 30%lub ryczałt) jeśli dany lek posiada refundację w Państwa schorzeniu.

Są to dokładnie takie same zasady refundacji, jakie obowiązują np. recepty wystawiane przez lekarza specjalistę przyjmującego na NFZ. Prosimy jednak pamiętać, iż nie zawsze refundacja przysługuje w każdej chorobie. Oznacza to, iż ten sam lek może być refundowany dla pacjenta z jednym rozpoznaniem, a dla pacjenta z innym rozpoznaniem już nie. Przykładem obecnie (styczneń 2023) jest lek Xarelto, który w przypadku migotania przedsionków refundowany nie jest, a w przypadku zatorowości płucnej już tak. Przypominamy, iż wystawianie recept refundowanych na leki stosowane w chorobach leczonych przez lekarzy innych specjalności (np cukrzyca) wymaga przedstawienia dokumentacji od specjalisty (podobnie jak w przypadku wizyty u lekarza rodzinnego). Według prawa, receptę tzw senioralną (75+) może wystawić tylko lekarz rodzinny

Nasi lekarze wystawiają również (w przypadku wskazań) elektroniczne zwolnienia L4 (eZLA)