Medycyna Pracy

Zapraszamy Państwa do Poradni Medycyny Pracy. Oferujemy badania okresowe i wstępne dla pracowników, studentów uczelni wyższych, oraz związane z uzyskiwaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych