specjalista psychiatrii, akupunktury i ziołolecznictwa

Dr Miłosz Kotarba jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
który ukończył w 2007 r. Po zakończeniu studiów rozpoczął specjalizację z psychiatrii w
Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, którą ukończył z wyróżnieniem w 2013 roku. W
międzyczasie pracował jako lekarzy psychiatra w ramach dziennego oddziału
psychiatrycznego, dziennego oddziału terapii nerwic, dziennego oddziału uzależnień oraz
poradni zdrowia psychicznego. W latach 2019-2021 był kierownikiem Zespołu Leczenia
Środowiskowego w Gliwicach. Pracował także jako konsultant psychiatrii w Wojewódzkim
Ośrodku Leczenia Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Gorzycach.
Od 2013 r. pełni funkcję biegłego sądowego w dziedzinie psychiatrii. Od 2022 roku pełni
funkcję kierownika medycznego Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym stopniu
zabezpieczenia w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. W 2018 roku, po ukończeniu dwuletniego szkolenia w dziedzinie fitoterapii, dr Miłosz Kotarba uzyskał tytuł specjalisty ziołolecznictwa. Uzyskanej wiedzy nadał kształt praktyczny jako naczelny konsultant ziołolecznictwa sklepu zielarskiego lifemore.pl. W 2020 roku dr Miłosz Kotarba ukończył z wyróżnieniem kurs akupunktury klasycznej w Międzynarodowej Szkole Akupunktury AcuArt pod kierunkiem dr Bartosza Chmielnickiego. Doświadczenie w dziedzinie akupunktury doskonalił pod kierunkiem specjalistów z Azji, Europy i Stanów Zjednoczonych.
Prywatnie jest pasjonatem nowoczesnych technologii audiowizualnych i gier komputerowych. Jest założycielem i współprowadzącym kanału internetowego w serwisie YouTube pt. „Kuba i tata”.
Prywatnie jest szczęśliwym ojcem Jakuba i Mai.