lekarz medycyny, specjalizująca się w urologii

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Od 2016 roku pracuje w Oddziale Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Jest członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Uczestniczy w kongresach, na których miała również sposobność wygłaszenia prac naukowych. Ponadto podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu urologii.

W czasie studiów była członkiem kilku kół naukowych ukierunkowanych na urologię, chirurgię oraz biochemię.

Wygłaszała prace naukowe na konferencjach – była laureatką kilku nagród.

Jest pasjonatką muzyki – zwłaszcza gry na fortepianie, a także tańca i śpiewu.