fizjoterapeuta, rehabilitant

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunku fizjoterapia i od 2011 roku pracuje w zawodzie jako fizjoterapeuta. W swojej pracy zajmuje się diagnostyką funkcjonalną, planowaniem indywidualnie dobranego programu ćwiczeń oraz terapią pacjentów z zaburzeniami układu nerwowego, mięśniowo-szkieletowego, wisceralnego, oddechowego, krążeniowego i limfatycznego.

Zakres terapeutyczny:

  • Terapia manualna kręgosłupa
  • Terapia wisceralna trzewi
  • Terapia osteopatyczna w stresie
  • Terapia neurologiczna neurologiczna NDT Bobath dla dorosłych
  • Terapia mięśniowo – powięziowa punktów spustowych, stabilizacja mięśni
  • Trening funkcjonalny
  • Mikrokinezyterapia
  • Drenaż limfatyczny
  • Kinesiotaping
  • Ultrasonografia układu mięśniowo – szkieletowa