specjalista chorób płuc

Pani dr Janiczek od 10 lat pełni funkcję Kierownika Oddziału Chorób Płuc w Kędzierzynie-Koźlu. W 1996 r.
uzyskała specjalizację I stopnia, a w 2001 r. II stopnia w dziedzinie chorób płuc.
Dr Janiczek posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w leczeniu chorób płuc – m. in. od ponad 20 lat
zdobywała doświadczenie pracując w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Pilchowicach.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” organizowane przez Politechnikę Śląską w Zabrzu.
Przez 7 lat udzielała ambulatoryjnych świadczeń medycznych w Poradni Chorób Płuc w Gliwicach.
Główne zainteresowania zawodowe pani dr Janiczek obejmują:
• diagnostykę i leczenie chorób oskrzeli i płuc, chorób przewlekłych, astmy, POCHP, kaszlu, chorób
nowotworowych
• diagnostykę guzów płuc i zmian rozsianych
• leczenie niewydolności oddychania, kwalifikację do DLT – Domowego Leczenia Tlenem
• diagnostykę OBS – Obturacyjnego Bezdechu Sennego
• diagnostykę bronchoskopową dróg oddechowych